Punkt indeholdt i trekant - part 2

Jeg har tidligere vist en løsning for Euler opgave 102, men her kommer en der udnytter PostgreSQL's geometri typer og funktioner.

  1. Opret en database "euler" i PostgreSQL: sudo -u postgres createdb euler
  2. Åben databasen: psql euler <dbuser>
  3. Opret en tabel, til at indeholde trekanterne, med følgende SQL: CREATE TABLE triangles (triangle polygon);
  4. Importer data til tabel: \copy triangles FROM triangles.txt
  5. Kør select SQL'en: SELECT count(*) FROM triangles WHERE triangle @> point '(0,0)';